VOLUNTÀRIS 2012 / VOLUNTARIOS 2012 / VOLUNTEERS 2012

gen 10, 2013   //   per Haribala   //   General  //  No hi ha comentaris

Des de que es va obrir el centre d’acollida que Haribala té a Koilakuntla el 2009 han passat 51 voluntaris, alguns d’ells repetint l’experiència, hem de donar-los les gracies per participar amb Haribala i aportar la seva experiència tant professional com personal que ha fet créixer el projecte i a totes les persones que han mantingut contacte.
L’intercanvi entre cultures sempre és positiu i fa obrir la ment, avançar i créixer. Tant pels d’aquí com pels d’allà. Moltes gràcies per formar part d’Haribala. 

Desde que se abrió el centro de acogida que Haribala tiene Koilakuntla en 2009 han pasado 51 voluntarios, algunos de ellos repitiendo la experiencia, debemos darles las gracias por participar con Haribala y aportar su experiencia tanto profesional como personal que ha hecho crecer el proyecto y a todas las personas que han mantenido contacto.
El intercambio entre culturas siempre es positivo y hace abrir la mente, avanzar y crecer. Tanto por los de aquí como por los de allí. Muchas gracias por formar parte de Haribala.

Since the opening of Haribala Children’s Center in Koilakuntla in 2009 we’ve had 51 volunteers, some of them repeating the experience, from Haribala we want to thank you all for contribute with your experience both professionally and personally. Thanks to all of you the project has grown.
The exchange between cultures is always positive and it does open the mind. Thank you very much for being part of Haribala.


Aida


Ruben & Luisa


Aina

David

Elena


Ivan


Josep

Judith

Sara

Marta

Tere


comentaris tancats

Translator