Fes-te soci

El soci col·laboradors fa una aportació mensual de 14 € per donar suport al tots els projectes que desenvolupa Haribala a l’ Índia. Com a soci també rebrà informació regularment i una felicitació de la nostra contrapart de la India.

India_Haribala_2019 - 67

 

Formulari d’apadrinament:

Nom: , Cognoms: , DNI:

Adreça: , Núm.; pis; porta; codi postal:

Ciutat, Província

Tefl. contacte, , email:

Dades bancaries: Entitat/Oficina/DC/Compte

Soci col·laborador de:

Comentaris

Translator