UN TALLER DE COSTURA PER A LES DONES DE KURNOOL | UN TALLER DE COSTURA PARA LAS MUJERES DE KURNOOL

abr 16, 2013   //   per Haribala   //   General  //  No hi ha comentaris

Fins a l’actualitat, el treball d’ Haribala s’havia centrat en l’atenció a la infància. Des de fa dotze anys busquem que els nens del districte de Kurnool, a Andhra Pradesh (Índia), millorin les seves condicions de vida, especialment per mitjà de l’educació. Gràcies als seus padrins, els nens i nenes que ho desitgen poden cursar els seus estudis sense estar limitats per la situació econòmica de les seves famílies i, d’aquesta manera, apropar-se al futur que desitgen.
El treball amb les noves generacions és fonamental, però com a organització que treballa a l’Índia no podíem oblidar un col · lectiu especialment desfavorit: el de les dones i, en concret, les vídues. Aquelles que han perdut els seus marits passen a estar directament considerades, a molts nivells, unes empestades. L’àmbit dels costums i tradicions les rebutja freqüentment i en el terreny econòmic a moltes els costa incorporar-se al món laboral i mantenir la seva família. Per això, Haribala ha pensat en oferir la formació en costura necessària per treballar al taller d’una sastreria o perquè, aquelles dones que ho desitgin, puguin muntar el seu propi negoci. El treball amb els teixits segueix sent molt demandat a l’Índia: aquí ningú compra la roba feta, sinó que es va amb la tela a un sastre que la cus a mida.
Comptant amb que els millors projectes són els que s’aconsegueixen amb l’esforç de molts, hem iniciat una campanya de recaptació de fons que ens permetin muntar aquesta petita escola de costura i, al cap de diversos mesos i després del període de formació,  les vídues del nostre districte optin a crear el seu propi taller i començar a treballar. Fer una donació per aquest projecte és tan senzill com entrar a
http://www.migranodearena.org/haribala-ong1
i aportar la quantitat desitjada. Ens dones un cop de mà?

_____________________________________

Hasta el momento, el trabajo de Haribala se había centrado en la atención a la infancia. Desde hace doce años buscamos que los niños del distrito de Kurnool, en Andhra Pradesh (India), mejoren sus condiciones de vida, especialmente por medio de la educación. Gracias a sus padrinos, los niños y niñas que lo desean pueden cursar sus estudios sin estar limitados por la situación económica de sus familias y, de este modo, acercarse al futuro que desean.

El trabajo con las nuevas generaciones es fundamental, pero como organización que trabaja en la India no podíamos olvidar a un colectivo especialmente desfavorecido: el de las mujeres y, en concreto, las viudas. Aquellas que han perdido a sus maridos pasan a estar directamente consideradas, a muchos niveles, unas apestadas. El ámbito de las costumbres y tradiciones las rechaza frecuentemente y en el terreno económico a muchas les cuesta pasar a incorporarse a la vida laboral y mantener a su familia. Por ello, Haribala ha pensado en ofrecer la formación en costura necesaria para trabajar en el taller de una sastrería o para que, aquellas mujeres que lo deseen, puedan montar su propio negocio. El trabajo con los tejidos sigue siendo muy demandado en la India: aquí nadie compra la ropa hecha, sino que se acude con la tela a un sastre que la cose a medida.

Contando con que los mejores proyectos son aquellos que se consiguen con el esfuerzo de muchos, hemos iniciado una campaña de recaudación de fondos que nos permitan montar esa pequeña escuela de costura y, al cabo de varios meses, tras el periodo de formación, talleres en los que las viudas de nuestro distrito puedan empezar a trabajar. Hacer una donación para este proyecto es tan sencillo como entrar en http://www.migranodearena.org/haribala-ong1 y aportar la cantidad deseada. ¿Nos echas una mano?comentaris tancats

Translator