Sala informàtica i clínica

L’actuació principal d’aquest doble projecte consisteix en equipar i condicionar una sala d’ordinadors/biblioteca i d’una petita clínica per les primeres cures al KMCC per donar cobertura als infants i treballadors que hi viuen i/o hi viuran: 100 infants apadrinats de la zona i 20 adults (entre treballadors i cooperants).

Sala d’informàtica

Disposar d’una sala d’informàtica dins el Centre d’Acollida farà que l’accés a les noves tecnologies sigui un acte proper i quotidià. En l’era globalitzadora en la que vivim és impresindible per millorar les  perspectives de futur professional i  és molt important que la seva preparació sigui completa.

Dins del pla s’espera oferir cursos d’informàtica, material de consulta per estudiar i preparar treballs i un lloc per estudiar ben equipat, diàfan i tranquil. Així mateix, s’equiparà una prestatgeria dins la sala d’informàtica per tal d’oferir una biblioteca per consultar i fer préstecs als infants del Centre mitjançant un senzill programa informàtic de classificació. Aquesta acció permetrà l’accés a la informació necessària per completar la formació que reben a l’escola.

IMG_0674

Clínica

Dins l’habitació destinada a les visites puntuals dels padrins o autoritats provinents de Catalunya, s’hi adequarà la clínica, per tal d’assistir als infants o treballadors en les petites cures abans de portar-los als centres mèdics, segons la gravetat de la situació. S’equiparà amb un llit i un armari per guardar el material mèdic i els medicaments.

També s’hi realitzaran revisions mèdiques periòdiques, un calendari de vacunacions i un seguiment individualitzat mitjançant fitxes d’ historial mèdic així com  la promoció de programes d’educació per la salut amb coordinació amb les escoles.

revisió 3

Translator