HARIBALA s’anticipa a l’aplicació del Nou Reglament de Protecció de Dades

HARIBALA, anticipant-se a l’aplicació del Nou Reglament General de Protecció de dades, rep el certificat de compliment de LOPD 15/1999 i RGPD UE 2016/679 i d’aquest manera avançant-se a l’aplicació de la nova llei de la Unió Europea en aquest àmbit que es farà efectiva el 25 de maig de 2018.

Haribala disposarà també d’assessorament legal en aquest aspecte per aplicar correctament aquesta llei i conjuntament rebrà formació per seguir sent una organització sensibilitzada i actualitzada en la protecció de dades.

proteccio_de_dades

Translator