Projecte biosostenible

Una de les premises que configubiogasren els nostres  projectes és la intenció de fer-los el màxim respectuosos amb el medi ambient, sempre, segons les possibilitats del lloc. L’Índia no disposa d’un sistema de recollida de brossa ni reciclatge, cosa que dificulta molt la tasca. Per aquest motiu, dins els mateixos projectes del Centre d’Acollida, la Granja i la Cooperativa s’ha intentat optimitzar al màxim els recursos i minimitzar al màxim l’impacte ecològic de tota aquesta activitat.

Dins del projecte biosostenible hi ha diferents etapes:

Aigües grises

Al Centre d’Acollida hi ha construït un tanc de recol·lecció d’aigües grises mitjançant una trampa de greixos, una jardinera filtrant i plantes flotants al tanc per acabar el procés de filtració natural.  Aquesta aigua es reutilitza per regar el jardí i els arbres no fruiters que proporcionen ombra a l’edifici.

Aigües pluvials

Per completar el projecte es construirà un tanc d’acumulació d’aigües pluvials que recull les aigües dels monsons  -totalment concentrada en 3 mesos-, l’acumula i quan arriba l’època de sequera, s’utilitza per al reg dels arbres fruiters, pel reg de l’hort i consum dels animals.

Tractament d’excrements:

Gràcies a la gran quantitat d’animals que hi ha, tenim excrements suficients per poder dur a terme 2 projectes:

Biogàs: Subministrar gas metà a la cuina del Centre i a les cases dels treballadors de la granja.

Compostador: Indispensable per crear l’abonament necessari pels horts i els arbres.

biogas 2

Respecte a les granges, ja que estan allunyades del Centre, no poden disposar d’una fossa per les aigües negres dels WC. Per aquest motiu, es construiran 2 latrines de pou ventilat per donar cobertura a les famílies dels grangers.

Reutitlització del paper

Pel què fa al paper hi ha previst fer un cremador entre l’hort i les granges per utilitzar les cendres com a ambientador de les latrines de pou ventilat i  per ‘abonar l’hort.

Tractament de residus:

 A la zona on actua Haribala no hi ha plantes de reciclatge i és impossible reciclar. Així doncs, la  resta de residus que es puguin produir aniran a un abocador que es construirà al final dels terrenys.

Plaques solars:

El sistema elèctric de l’India és molt deficitari. Amb les pujades i baixades de tensió espatllen molts aparells i això es tradueix en unes despeses perfectament evitables. Així, gràcies a la col·laboració de l’empresa Aeca Group -amb seu a Terrassa- serà possible la instal·lació de plaques solars que abastiran tot el consum del Centre d’Acollida i les granges.

Lligat al projecte de les plaques, s’iniciarà un pla de formació de joves per al manteniment de les plaques solars amb l’objectiu doble d’aprendre un ofici en plena expansió (energies renovables) i esdevenir el màxim autosuficients possible.

Translator