Cooperativa de dones

Cooperativa agrícola

La cooperativa és una societat constituïda per persones que s’associen en règim de lliure adhesió i baixa voluntària, per a la realització d’activitats empresarials encaminades a fer les seves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, amb estructura i funcionament democràtic.

Aquestes societats són útils per empreses que tinguin com a objectiu la col·laboració de les seves sòcies ambla finalitat d’un objectiu comú, amb una base d’ ajuda mútua i de la creació d’un patrimoni comú. Les Socies de la cooperativa tenen el dret a participar de l’activitat econòmica i social segons els estatuts.

Després de diversos intents s’ha arribat a la conclusió que les dones necessiten uns ingressos diaris per poder fer front als problemes econòmics que pateixen les seves famílies, ja que amb les dues pagues que tenen en l’agricultura no s’administren per poder arribar a l’altra collita. Els problemes d’alcoholisme dels homes, els deutes i mala administració han fet fracassar una i altra vegada el projecte de la cooperativa agrícola i, de retruc, l’objectiu d’aconseguir una independència per part de les dones.

  cooperativa 2

El taller de costura

Des dels seus inicis, la cooperativa de dones ha tingut problemes per consolidar-se. Per aquest motiu i amb la idea de crear cohesió de grup, volem potenciar un equip inicial de 5 dones que, en un futur, organitzarà a la resta de dones que vulguin participar a la cooperativa. La independència econòmica és molt important. Tenir un taller de costura per aconseguir els seus ingressos pot facilitar que en un futur immediat, aquestes dones s’encarreguin de la cooperativa, ja que actualmentra la cooperativa només és agrícola i només gestiona  dues collites per any.

La idea d’aquest projecte és equipar un taller amb 3 màquines de cosir,  2 d’ owerlock  i tot el material per començar les classes de sastreria. La formació es realitzarà durant els períodes que no hi ha feina a les terres. Les dones apendran a cosir i confeccionaran materials per a la posterior venda. Així mateix, les classes serviran per a la confecció dels seus propis vestits i de la seva família.

Un cop finalitzat el curs, es proporcionarà un pack de sastreria a cada una de les dones perquè  puguin començar el seu taller a casa o s’intentarà ajudar-les a trobar feina en una sasteria. Les dones hauran de retornar part del cost de la formació a través de microcrèdits. D’aquesta manera, el projecte brindarà la oportunitat a atres dones en posteriors edicions fent crèixer la cooperativa tot fent xarxa.

cooperativa 7

Translator